Google Formulär

Om du vill skapa olika formulär eller göra en undersökning så finns det ett bra verktyg som heter Google Formulär. Google Formulär är enkelt och går snabbt att lära sig att använda. Ett enkelt marknadsföringstips som är gratis för att förbättra dina produkter/tjänster. 

Inom marknadsföring är det viktigt att lyssna på marknaden och ta reda på mer information om kunderna, då kan en marknadsundersökning vara viktig att göra för att kunna ta olika beslut. Genom att skicka ut enkäter/frågeformulär till kunder får du se hur de upplever företaget och dina produkter och på så vis bli varse om vad dina kunder tycker och tänker.

Så varför inte skapa din egen undersökning och skicka ut den till dina kunder? Bygg upp dina egna formulär  eller använd dig av en färdig mall. Använd dig av enkla frågor, textrutor eller flervalsfrågor/alternativ. Google formulär är dessutom gratis. Du får svaren och statistik presenterat i siffror och grafer.

  • Skapa formulär online        
  • Bjud in till ett event
  • Gör en Quiz
  • Gör uppföljning av ex en försäljningsinsats
  • Gör en marknadsundersökning
  • Lägg formuläret på din hemsida

Nedan finner du länkar till olika verktyg som kan hjälpa dig med dina undersökningar, formulär eller enkäter samt ett formulär gjort med Google formulär.

Google fromulär

http://www.surveymesh.se/t/funktioner

Surveymonkey